Univerza v Novi Gorici (UNG) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s podpisom Sporazuma o sodelovanju izražata skupni interes za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na tistih področjih dela, v katerih se naše dejavnosti dopolnjujejo. Obe inštituciji že vrsto let izkazujeta svojo strokovno odličnost, ki je priznana tudi v mednarodnem prostoru.
Seznanjamo vas, da bo Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL), v bodoče pridobival potrebno dokumentacijo za izvajanje redne in izredne kontrole kakovosti zdravil neposredno od imetnikov dovoljenj za promet z zdravili in ne več od Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).
Prevod Praktičnega vodnika v slovenščino (Technical guide for metals and alloys (Council of Europe, 1st Edition, 2013), je omogočilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z NIJZ in NLZOH. V vodniku so navedena splošna določila in mejne vrednosti specifičnega sproščanja kovin iz materialov ter  uporaba,  varnostni vidiki, ugotovitve in priporočila , opisane so analizne metode za preskušanje skladnosti.
Vabimo vas na srečanje OKOLJE, PODNEBJE IN ALERGIJE, ki bo v sredo, 1. junija 2016 ob 16.00 uri v predavalnici Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
Prvomajska ulica 1, Maribor.
Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil NLZOH je 8. februarja postal polnopravni člani evropske mreže uradnih kontrolnih laboratorijev s področja analize zdravil (Official Medicine Control Laboratories Network - OMCL Network), ki deluje pod okriljem Evropskega direktorata za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare – EDQM).

Potrdilo o skladnosti delovanja, ki nam ga je izdal EDQM na podlagi uspešno opravljene presoje, si lahko ogledate tukaj.

Več o vlogi mreže OMCL...