Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil NLZOH je 8. februarja postal polnopravni člani evropske mreže uradnih kontrolnih laboratorijev s področja analize zdravil (Official Medicine Control Laboratories Network - OMCL Network), ki deluje pod okriljem Evropskega direktorata za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare – EDQM).

Potrdilo o skladnosti delovanja, ki nam ga je izdal EDQM na podlagi uspešno opravljene presoje, si lahko ogledate tukaj.

Več o vlogi mreže OMCL...
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor je pridobil odobritev FDA za testiranje mikrobiološke kakovosti zdravil za ameriški trg.

Na Oddelku za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja v Mariboru je v času od 18.01.2016 do 22.01.2016 Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA - Food and Drug Administration) opravljala presojo po smernicah dobre proizvodnje prakse (GMP - Good Manufacturing Practice).

V zakjučkih presoje FDA inšpektor ni predstavil odstopanj od smernic GMP. S tem si je laboratorij pridobil dovoljenje za testiranje mikrobiološke kakovosti zdravil za ameriški trg.
NLZOH tudi v svoji novi obliki organizacije nadaljuje z visoko strokovnim delom na področju materialov namenjenih stiku z živili. Kot Nacionalni referenčni laboratorij sodelujemo v evropski mreži nacionalnih referenčnih laboratorijev, s čimer imamo aktivno vlogo pri razvoju analiznih metod in prepoznavanju problematike, ki se nanaša na varnost materialov, ki prihajajo v stik z živili.
NLZOH je v sodelovanju z MF UM in AGES (Avstrija) od 2. do 4. septembra 2015 organiziral mednarodno delavnico z naslovom 'C. difficile: practical aspects of diagnostics, typing and comparative genomics'.
Agencija Republike Slovenije za okolje je Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v juniju 2015 izdala pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda v skladu z določbami Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda  (Ur. l. RS, št. 91/13).
S tem je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano postal prva in edina inštitucija v Sloveniji, ki je usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda z namenom ugotavljanja vpliva na stanje površinskih voda.

Več o tem preberite tukaj.