Univerza v Novi Gorici (UNG) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s podpisom Sporazuma o sodelovanju izražata skupni interes za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na tistih področjih dela, v katerih se naše dejavnosti dopolnjujejo. Obe inštituciji že vrsto let izkazujeta svojo strokovno odličnost, ki je priznana tudi v mednarodnem prostoru.
Začetek novega leta ponavadi pomeni tudi višek kurilne sezone. Vsak dan se ob prezračevanju stanovanja tega prav dobro zavemo, saj že pri prvem vdihu »svežega« zraka zaznamo specifičen vonj, ki nam draži nos in grlo. V medijih se pojavljajo opozorila o preseganju delcev (PM10) v zraku. Vzrok za to so predvsem individualna kurišča in gospodinjstva, ki v svojih kurilnih napravah sežigajo, poleg goriv, tudi raznovrstne odpadke in vlažen ali barvan odpadni les. Nekaj k poslabšani kakovosti zunanjega zraka prinesejo tudi meteorološke razmere, ki s toplotnimi inverzijami omogočajo nabiranje onesnaževal v prizemni plasti zraka – iz navedenega vzroka so poznane epizode (več dni, tudi en teden) prekomerno onesnaženega zraka.

Preberi več  >
Seznanjamo vas, da bo Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL), v bodoče pridobival potrebno dokumentacijo za izvajanje redne in izredne kontrole kakovosti zdravil neposredno od imetnikov dovoljenj za promet z zdravili in ne več od Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).
Prevod Praktičnega vodnika v slovenščino (Technical guide for metals and alloys (Council of Europe, 1st Edition, 2013), je omogočilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z NIJZ in NLZOH. V vodniku so navedena splošna določila in mejne vrednosti specifičnega sproščanja kovin iz materialov ter  uporaba,  varnostni vidiki, ugotovitve in priporočila , opisane so analizne metode za preskušanje skladnosti.
Vabimo vas na srečanje OKOLJE, PODNEBJE IN ALERGIJE, ki bo v sredo, 1. junija 2016 ob 16.00 uri v predavalnici Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
Prvomajska ulica 1, Maribor.