Sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano smo se z ustnimi predstavitvami, posterji in članom znanastvenega odbora udeležili Kongresa o varnosti in kakovosti hrane z mednarodno udeležbo, ki ga je organiziral Nastavni zavod za javno zdravstveo Dr. Andrija Štampar v sodelovanju z Hrvaškim meroslovnim društvom, Univerzo v Zagrebu in Mrežo za nadzor varnosti in kakovosti živil za jugo-vzhodno Evropo, katere soustanovitelji in člani smo. Kongres je potekal od 21. do 24. novembra v Opatiji, Hrvaška. Osrednja tema predstavitev in razprav na kongresu so bila nova odkritja in bodoči izzivi na področju varnosti in kakovosti hrane.

Več o kongresu http://foodsq-congress.eu/
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organiziramo brezplačno izobraževanje za upravljavce sistemov za oskrbo s pitno vodo z naslovom Izdelava načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode. Delavnici bosta potekali 17. novembra 2017 v predavalnici na Zaloški 29, Ljubljana in 23. novembra 2017 v predavalnici Prvomajska 1, Maribor.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave, dimnikarsko službo, Mariborsko plinarno, Energetsko agencijo za Podravje – EnergaP in sodelujočimi Občinami organiziramo brezplačna predavanja in posvete v Občinah Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Duplek na temo kakovosti zunanjega zraka.
V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano smo pridobili certifikat Konfederacije evropskih združenj za celovit nadzor nad škodljivci CEPA (Confederation of European Pest Management Associations), s katerim dokazujemo, da izpolnjujemo zahteve CEN standarda EN 16636:2015. S tem smo tudi formalno potrdili, da spadamo med najboljše evropske izvajalce storitev celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev.
Na pobudo kitajskega združenja ter v soglasju z ostalimi globalnimi združenji izvajalcev DDD ukrepov in kitajskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, sodelujočega z WHO, v letošnjem letu prvič obeležujemo Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih. Sekcija izvajalcev DDD je ob tej priložnosti organizirala okroglo mizo – v razpravi smo sodelovali tudi strokovnjaki iz NLZOH.