Izobraževanje bo potekalo na naslednjih lokacijah:
  • 31. marec 2015, Maribor (predavalnica Prvomajska 1)
  • 9. april 2015, Ljubljana (predavalnica Zaloška cesta 29)
9. februarja smo v okrilje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano prenesli Uradni kontrolni laboratorij Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.
V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in  hrano – lokacija Celje je dne 30.12.2014 potekala tiskovna konferenca v okviru projekta UFIREG.
V Kongresnem centru na Brdu je bila 21. novembra 2014 podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja ambasador znanosti in Puhovih priznanj, ki so najvišje državne nagrade za dosežke na področju znanosti. Naša sodelavka, prof.dr. Maja Rupnik, je prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v mikrobiologiji.
Test Alt
Namen delovanja NMWG skupine na Evropski agenciji za kemikalije, ECHA, Helsinki, je prispevati k smernicam za ocenjevanje tveganja nanodelcev v okviru kemijske zakonodaje REACH in CLP uredbe (razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij) in uredbe o biocidnih proizvodih BPR. Skupina deluje od januarja 2013 in je maja 2014 dobila mandat za nadaljnje delovanje. Dr. Mojca Kos Durjava iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je v skupini NMWG na ECHA-i predstavnica RS. V skupino je bila imenovana ob začetku delovanja skupine,  januarja 2013, na pobudo Urada za kemikalije RS.