Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL) NLZOH se med 17 in 19. oktobrom 2019 udeležuje VII. Bogatajevih dni zaščite in reševanja. Na letošnjih dnevih se predstavljajo vsi najpomembnejši organi, sile za zaščito, reševanje in pomoč ter druge domače in tuje službe in nevladne organizacije, ki so v Sloveniji vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
KAKO SE UGOTAVLJA SKLADNOST IN VARNOST IGRAČE

Sreda 2. oktobra 2019 (9:00 – 13:30)

Seminar je namenjen proizvajalcem igrač majhnih podjetij in dejavnosti. Prikazan bo postopki izdelave tehnične dokumentacije in njenih vsebin (kosovnica, ocena varnosti), pristopi ugotavljanja različnih možnih tveganj kot so kemična, mehanska in fizikalna, električna, vnetljivostna in morebitna druga, v povezavi s splošnimi informacijami o standardih in predpisih, ki določajo varnostne zahteve ter predstavitev pomena vsebine Izjave o skladnosti.

NLZOH je skupaj z NIJZ in ARSO organiziral 5. srečanje PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki je potekalo v Celju 4. junija 2019. Na srečanju smo izpostavili pomen večletnega sledenja stanju okolja in zdravja, dostopnost informacij javnosti. Z interdisciplinarnim pristopom izboljšamo kakovost informacij.
V sklopu evropskega tedna trajnostnega razvoja bomo na NLZOH organizirali dogodek PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki bo ki bo 4. junija 2019 ob 15.30 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje. Vabljeni!
Eno izmed področij dela Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH) je pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo. Tako je Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto (OKA Nm), pod vodstvom strokovne mentorice Bernarde Rupar, sodeloval z dijakinjo Srednje šole Črnomelj, Nino Težak, pri raziskovalni nalogi z naslovom Resorpcija kovin iz tal v rastline.