Virusni genom ali virusov dedni material je molekula, ki določa celotni načrt za dele, ki virus sestavljajo in od katerih je odvisno, kje in kako bo virus preživel in kakšno škodo bo povzročal gostitelju, ki ga okuži. Poznavanje virusnega genoma je poleg molekularnih in seroloških testov pomembno, saj na tak način določamo mutacije in podobnost med virusi. Raziskovalci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in Medicinske fakultete Univerze v Mariboru so pričeli z določanjem celotnih genomov novega koronavirusa, ki jih najdemo pri bolnikih v mariborski regiji. Prvi genom novega koronavirusa iz mariborske regije je najbolj podoben virusom iz Malezije in Singapurja.

Kaj nam lahko povedo virusni genomi?

Z primerjavo virusnih genomov lahko ugotavljamo, kako se je virus širil po svetu, po državi, po določeni regiji ali v manjši skupini ljudi. Na spletni strani https://nextstrain.org/ncov se zbirajo genomi koronavirusa iz vsega sveta, za Slovenijo so trenutno na voljo trije. Tako kot za večino drugih držav, je že iz teh treh genomov razvidno, da je virus pripotoval v državo po različnih poteh, saj je genom enega virusa zelo podoben azijskim sorodnikom, druga dva pa bolj virusom, ki so bili analizirani v evropskih državah, predvsem Belgiji in na Nizozemskem. Virusni genomi nam tudi povedo, kako hitro se virus spreminja, kar bo pomembno pri razvoju cepiva. Prav tako lahko s pomočjo virusnih genomov določamo mutacije, ki povzročijo, da virus povzroča milejšo ali težjo obliko bolezni, ali se lažje ali težje širi med ljudmi. Sledenje mutacij novega koronavirusa je zato pomembno, saj nam lahko pojasni različne skupke širjenja, nam pove, ali imamo v populaciji bolj nevarne verzije virusa, in pomaga pri ugotavljanju učinkovitosti cepiva, ko bo to na voljo.

Spodnja slika kaže prvi genom novega koronavirusa iz mariborske regije, ki je označen z zvezdico, in je najbolj podoben virusom iz Malezije in Singapurja. V celotni skupini prevladujejo genomi iz Azije (siva barva), medtem ko so redki genomi najdeni v Evropskih državah (označeno z barvo). Izris sorodnosti narejen na spletni strani https://nextstrain.org/ncov/europe

 67 slika2