Kako se lahko zaščitimo pred okužbo?

Čeprav ni dokazov, da se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša s hrano, se priporoča redno in pravilno umivanje rok ter varno pripravo in shranjevanje hrane. Priporoča se, da se živila, ki jih zaužijemo surova (sadje in zelenjavo), temeljito opere.

Ali novi koronavirus SARS-CoV-2 lahko preživi na suhih površinah?

Humani koronavirusi ponavadi niso stabilni na suhih površinah in se inaktivirajo v roku nekaj ur do dni. Ni še točnih podatkov, koliko časa na suhih površinah preživi novi koronavirus SARS-CoV-2, po nekaterih virih lahko preživi 9 dni.

Ali se novi koronavirus SARS-CoV-2 prenaša iz živali na ljudi?

Živali lahko izločajo virus v okolico z izdihanim zrakom in izločki. Teoretično bi se človek lahko okužil od živali, vendar je zaenkrat znanih premalo podatkov, da bi lahko potrdili, iz katerih živali so se ljudje okužili. Nekateri viri sicer kažejo, da virus izvira iz netopirjev.

Kaj se svetuje zaposlenim v živilski industriji?

Zaposlenim v živilski industriji se svetuje, da upoštevajo splošna priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

ne hodijo bolni na delo in o nalezljivi bolezni obvestijo delodajalca;
skrbijo za ustrezno higieno rok in higieno kašlja;
se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal;
varno ravnajo s hrano.

Zaposleni v živilskih obratih naj:

ločeno shranjujejo in pripravljajo surova živila npr. meso in ostala toplotno obdelana živila;
redno čistijo opremo in površine, ki so bile v stiku s surovimi živili;
sproti odstranjujejo embalažo, v kateri so bila surova živila;
živila dobro toplotno obdelajo, zlasti hitro kvarljiva živila npr. surovo meso itd.

Vir NIJZ