V okviru projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov za zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog« izvaja NLZOH analize prepovedanih drog. Kvantitativne in kvalitativne analize psihoaktivnih snovi izvajamo v laboratoriju NLZOH z ustrezno instrumentalno opremo ter v mobilni enoti na terenu. Poročamo o rezultatih opravljenih analiz in izvajamo svetovanje o rezultatih in podajanje osnovnih informacij zmanjševanja tveganj ob uporabi psihoaktivnih snovi (PAS) in novih psihoaktivnih snovi (NPS).

V laboratoriju imamo za ta namen na voljo štiri različne analizne tehnike določanja psihoaktivnih snovi: FTIR-ATR spektroskopijo, visokotlačni tekočinski kromatograf z DAD analizatorjem (HPLC-DAD), plinski kromatograf z masnim analizatorjem (GC-MS) in tekočinski kromatograf z masnim analizatorjem na osnovi časa preleta ionov (LC-MS-QTOF) za identifikacijo NPS.

V mobilni enoti laboratorija izvajamo analize z instrumentoma FTIR-ATR in HPLC-DAD. Analiza od prejema vzorca do rezultata traja cca 30 min. Terenske analize izvajamo v sodelovanju z nevladno organizacijo DrogArt.