58-slika2Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL) NLZOH se med 17 in 19. oktobrom 2019 udeležuje VII. Bogatajevih dni zaščite in reševanja. Na letošnjih dnevih se predstavljajo vsi najpomembnejši organi, sile za zaščito, reševanje in pomoč ter druge domače in tuje službe in nevladne organizacije, ki so v Sloveniji vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

MEEL sicer opravlja terenske kemijske in biološke preiskave in meritve ob nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja, izvaja detekcijo in identifikacijo kemijskih, bioloških ali drugih virov ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi oziroma ob drugih nesrečah in opravlja laboratorijske kemijske in biološke preiskave in meritve ob naravnih ali drugih nesrečah.