Eno izmed področij dela Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH) je pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo. Tako je Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto (OKA Nm), pod vodstvom strokovne mentorice Bernarde Rupar, sodeloval z dijakinjo Srednje šole Črnomelj, Nino Težak, pri raziskovalni nalogi z naslovom Resorpcija kovin iz tal v rastline.

Raziskovalno nalogo je dijakinja pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije, predstavila na regijskem tekmovanju v mesecu aprilu 2019. Naloga je bila uvrščena na 53. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2019, ki je potekalo meseca maja v Murski Soboti, kjer je dosegla srebrno priznanje.

Cilj raziskovalne naloge je bil preučiti, katere kovine se najbolj resorbirajo v vrtne rastline, same koncentracije kovin v tleh na domačem vrtu in ali imajo različne kovine različno zmožnost resorpcije.
Izbrala je zelenjavne rastline, in sicer, kitajsko zelje, blitvo, solato in motovilec ter spremljala resorpcijo ionov makroelementov K, Ca in Mg, mikroelementov Fe, B, Mn, Cu, Co, Mo, Ni, Cr in Zn ter kovin As, Cd, Pb in Hg, ki v rastlinah pomenijo zgolj onesnaževala.
Rastline je na domačem vrtu gojila od septembra do decembra. Pripravila je dve gredi, na kateri je posejala zgoraj omenjene vrtne rastline. Na eni gredi je gojila rastline brez dognojevanja, drugo je pognojila z digestatom, ki je stranski produkt bioplinarne iz njene domače okolice. Vzorce je večkrat odvzela, jih homogenizirala ter s kvantitativno analizo pridobila podatke o vsebnosti posameznih kovin.
Vse analize je pod strokovnim mentorstvom naše sodelavke opravljala v OKA Nm s tehnikama induktivno sklopljene plazme z masno selektivnim detektorjem (ICP MS) in atomsko absorpcijsko spektrometrijo (AAS).