Strokovnjaka NLZOH Uroš Lešnik in mag. Benamin Lukan sta včeraj na okrogli mizi z naslovom Kakovost zraka in zdravje ljudi v Škofji Loki predstavila meritve delcev PM10 v naselju Godešič v Škofji Loki. Trenutno so na voljo rezultati za obdobje december 2018 do februar 2019.
Poročila so objavljena tukaj.

Na predavanju sta strokovnjaka izpostavila potrebo po zmanjšanju onesnaženja, ki prihaja in individualnih kurišč, saj lahko k izboljšanju kakovosti zraka lahko pripomoremo tudi posamezniki.
Pravilno kurjenje v kurilnih napravah s trdnim gorivom in pravilna priprava drv zelo povečata izkoristek kurjenja drv, prav tako zelo zmanjšata izpuste zdravju škodljivih prašnih delcev PM10 in manjših.

Izsledki raziskav kažejo, da se izkoristek kurilnih naprav tako poveča za najmanj 20 %, izpusti prašnih delcev pa se prav tako zmanjšajo za 20 %. Slednje je posebej pomembno za kurjenje s kurilnimi napravami na trda goriva v naseljih, kotlinah in na območjih s prekomerno onesnaženostjo zraka. Da se ti zmanjšajo, je še kako pomembno tudi z vidika zmanjševanja stroškov ogrevanja.
Nasvete za pravilno kurjenje najdete tukaj