Letos v Opatiji že drugič poteka mednarodni kongres o varnosti in kakovosti hrane, katerega rdeča nit je življenjski cikel hrane.

Andreja Zorič (Center za okolje in zdravje na NLZOH) je na kongresu predstavila varnost materialov in izdelkov, ki so namenjeni za stik z živili. Gre za enega pomembnejših elementov zagotavljanja varnosti živil. Materiali in izdelki morajo biti proizvedeni v skladu z dobro proizvodno prakso tako, da normalnih ali predvidljivih pogojih uporabe njihove sestavine ne prehajajo v živila v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi, povzročale nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali poslabšanje njihovih organoleptičnih lastnosti. Specifične enotne zahteve glede kemijske sestave, prehajanja snovi v živila, preskušanja za namen ugotavljanja skladnosti so določene le za nekatere materiale. Predstavila je tudi pristop, ki ga za preskušanje in ocenjevanje varnosti materialov za stik z živili - papirja in kartona ter kovin in zlitin - za katere niso določena enotna pravila, uporabljamo v Sloveniji. Prav tako je izpostavila aktualne problemi in rezultate uradnega nadzora tovrstnih materialov in izdelkov v stiku z živili.

O splošnih pristopih, ki jih določajo Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, je spregovorila Alenka Labovič (Center za okolje in zdravje na NLZOH). V Evropi trenutno ni poenotenega pristopa v obravnavanju teh materialov in proizvodov, zato smo na pobudo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru strokovne skupine NLZOH, Zavoda za gradbeništvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravili priporočila. Namen izdelave priporočil je vodilo pri izvajanju postopkov dokazovanja primernosti, kot pomoč zainteresiranim stranem pri preverjanju in ocenjevanju skladnosti, kakor tudi tistim, ki izdelujejo, uvažajo, distribuirajo ali kako drugače dajejo na trg ali uporabljajo materiale in izdelke, ki prihajajo v stik s pitno vodo za določen namen.

Dogodek je organiziral Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar v sodelovanju z Hrvaškim meroslovnim društvom in Mrežo za nadzor varnosti in kakovosti živil za jugo-vzhodno Evropo, Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano pa je sodeloval pri soorganizaciji kongresa.