Ob evropskem dnevu antibiotikov, ki ga v Evropi obeležujemo vsako leto 18. novembra, so danes Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Svetovna zdravstvena organizacija organizirali posvet. Na posvetu so strokovnjaki Komisije za smiselno porabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji predstavili Nacionalno strategijo »Eno zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov.

Helena Ribič, dr. med. spec. klin. mikrobiologije (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano - NLZOH) je predstavila del strategije, in sicer »Spremljanje odpornosti mikrobov v humani medicini«. Spremljanje odpornosti je nujno potrebno za oceno stanja v Sloveniji. Cilj strategije na področju spremljanja odpornosti je vzpostaviti stabilen sistem spremljanja odpornosti v državi, ki bo zagotavljal zanesljive, pravočasne in primerljive podatke o odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom; podatki bodo dostopni zainteresiranim skupnostim (izvajalci zdravstvene dejavnosti in drugi deležniki, od lokalne do mednarodne ravni).

Gradiva Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za kampanjo o evropskem dnevu ozaveščanja o antibiotikih