slika1-2

 

Sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano smo se z ustnimi predstavitvami, posterji in članom znanastvenega odbora udeležili Kongresa o varnosti in kakovosti hrane z mednarodno udeležbo, ki ga je organiziral Nastavni zavod za javno zdravstveo Dr. Andrija Štampar v sodelovanju z Hrvaškim meroslovnim društvom, Univerzo v Zagrebu in Mrežo za nadzor varnosti in kakovosti živil za jugo-vzhodno Evropo, katere soustanovitelji in člani smo. Kongres je potekal od 21. do 24. novembra v Opatiji, Hrvaška. Osrednja tema predstavitev in razprav na kongresu so bila nova odkritja in bodoči izzivi na področju varnosti in kakovosti hrane.


Več o kongresu http://foodsq-congress.eu/