slika1

Vir: nationalgeographic.com

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave, dimnikarsko službo, Mariborsko plinarno, Energetsko agencijo za Podravje – EnergaP in sodelujočimi Občinami organiziramo brezplačna predavanja in posvete v Občinah Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Duplek na temo kakovosti zunanjega zraka.

Posveti so namenjeni občankam in občanom sodelujočih Občin. Seznaniti jih želimo z dejanskim stanjem kakovosti zunanjega zraka v njihovih Občinah, vzroki za takšno stanje, morebitnimi posledicami za zdravje ljudi in s predlogi možnih ukrepov za izboljšanje stanja.