certifikat-400V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano smo pridobili certifikat Konfederacije evropskih združenj za celovit nadzor nad škodljivci CEPA (Confederation of European Pest Management Associations), s katerim dokazujemo, da izpolnjujemo zahteve CEN standarda EN 16636:2015. S tem smo tudi formalno potrdili, da spadamo med najboljše evropske izvajalce storitev celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev.

CEN standard EN 16636:2015 določa zahteve, priporočila in osnovne kompetence, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev. Več informacij o pridobljenem certifikatu lahko preberete na spletni strani: www.cepa-europe.org

S pridobljenim certifikatom smo tudi formalno potrdili visoko kakovost naših storitev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Certifikat dokazuje, da naše storitve celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev izvajamo z visoko strokovno usposobljenimi izvajalci, ob dobro vzpostavljenem sistemu nadzora morebitnih tveganj ali morebitnih negativnih vplivov za naročnike in širše okolje.

S pridobitvijo certifikata smo tudi formalno dokazali, da spadamo med najboljše evropske izvajalce storitev celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev. S tem pomembno prispevamo tudi k varovanju javnega zdravja.