IMG 3170-2Na pobudo kitajskega združenja ter v soglasju z ostalimi globalnimi združenji izvajalcev DDD ukrepov in kitajskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, sodelujočega z WHO, v letošnjem letu prvič obeležujemo Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih. Namen dogodka je obveščati državljane sveta o tveganjih, povezanih s prisotnostjo škodljivcev v našem okolju in spodbujanju ozaveščenosti za strokovno in odgovorno izvajanje DDD ukrepov. Želja je ustvariti globalno zavedanje, da usposobljeni izvajalci DDD ukrepov zagotavljajo prebivalstvu zaščito njihovih živil, domov, družin in okolja, v katerem živimo pred tveganji za javno zdravje.

Obeležitvi Svetovnega dneva ozaveščanja o škodljivcih se je pridružila tudi Sekcija izvajalcev DDD (dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije), ki deluje v sklopu Podjetniško trgovske zbornice pri GZS, in katere član je tudi naša zavod, z organizacijo okrogle mize, z namenom opozoriti slovensko javnost na vedno večjo problematiko prisotnosti škodljivcev v našem okolju in na poslanstvo usposobljenih izvajalcev DDD ukrepov.

Člani Sekcije izvajalcev DDD pogrešamo predvsem več sodelovanja med izvajalci DDD in pristojnimi ustanovami ter vzpostavitve boljšega nadzora nad vsemi izvajalci na trgu. Med izvajalci DDD, ki se pojavljajo na trgu, je namreč tudi nekaj takih, ki nimajo niti poslovnih prostorov niti ustreznega kadra za to delo. Sekcija DDD pri GZS PTZ si zato prizadeva za večji nadzor ter sodelovanje z MZ. Pogrešamo predvsem preventivne programe in spremembo ustrezne zakonodaje.

Sekcija DDD pri GZS PTZ je tudi član v Evropski konfederaciji nacionalnih in regionalnih združenj izvajalcev DDD ukrepov (CEPA) in smo tako opozorjeni na kar nekaj sprememb regulativ v Evropski uniji, ki so v slovenskem prostoru premalo poznane. CEPA pripravlja načrt enotnih izobraževalnih meril na področju Evropske unije in poenotenje tega področja za celotno EU.

Na okrogli mizi smo spregovorili tudi o konkretnih tveganjih za Slovenijo, predvsem glede virusa Zike in letošnjega pojava mišje mrzlice s predstavniki Ministrstva za zdravje, Urada RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Urada za kemikalije ter Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so prisostvovali okrogli mizi. Dogovorili smo se za bolj usklajeno delovanje na tem področju v prihodnje.

Več informacij na ptz@gzs.si.