NLZOH je skupaj z NIJZ in ARSO organiziral 5. srečanje PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki je potekalo v Celju 4. junija 2019. Na srečanju smo izpostavili pomen večletnega sledenja stanju okolja in zdravja, dostopnost informacij javnosti. Z interdisciplinarnim pristopom izboljšamo kakovost informacij.
V sklopu evropskega tedna trajnostnega razvoja bomo na NLZOH organizirali dogodek PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki bo ki bo 4. junija 2019 ob 15.30 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje. Vabljeni!
Eno izmed področij dela Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH) je pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo. Tako je Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto (OKA Nm), pod vodstvom strokovne mentorice Bernarde Rupar, sodeloval z dijakinjo Srednje šole Črnomelj, Nino Težak, pri raziskovalni nalogi z naslovom Resorpcija kovin iz tal v rastline.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je imenovan kot pristojni organ Ministrstva za zdravje RS za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov ter meritve emisij iz tobačnih izdelkov. V ta namen smo razvili tudi spletno stran www.tobak.si.
Strokovnjaka NLZOH Uroš Lešnik in mag. Benamin Lukan sta včeraj na okrogli mizi z naslovom Kakovost zraka in zdravje ljudi v Škofji Loki predstavila meritve delcev PM10 v naselju Godešič v Škofji Loki. Trenutno so na voljo rezultati za obdobje december 2018 do februar 2019.