Uporabnike NLZOH storitev obveščamo o novih sprejemnih časih za preiskave na SARS-CoV-2 na lokacijah Celje, Maribor, Ljubljana, Koper, Kranj in Novo mesto.

Uporabnike NLZOH storitev obveščamo, da smo v NLZOH uvedli preiskavo verižne reakcije s polimerazo z reverzno transkribcijo za dokazovanje koronavirusa SARS-CoV-2 na petih lokacijah:

  • Maribor,
  • Ljubljana,
  • Koper,
  • Novo mesto in
  • Celje. 

V mestu Vuhan na Kitajskem so konec leta 2019 zaznali kroženje novega koronavirusa, ki so ga poimenovali SARS-CoV-2. Bolezen, ki jo ta virus povzroča so poimenovali COVID-19. Virus SARS-CoV-2 pri ljudeh povzroča obolenja dihal, ki se kažejo z vročino, kašljem in oteženim dihanjem. Pogosto se razvije pljučnica. Več informacij o poteku bolezni, virusu in različna navodila za ravnanje lahko dobite na spletni strani NIJZ.

 V NLZOH Oddelka za medicinsko mikrobiologijo v Mariboru in v Ljubljani izvajata testiranje vzorcev dihal bolnikov pri katerih obstaja sum na okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2.

Laboratoriji, tako Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) z lokacijami v Mariboru, Ljubljani in Kopru kot Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani (IMI), izvajamo testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 v vzorcih zgornjih dihal (največkrat je to bris nosno-žrelnega predela). Laboratoriji delujemo skladno s smernicami Kordinacijske skupine za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje v kateri so najkompetentnejši strokovnjaki s področja virusne diagnostike v Sloveniji.

Trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom SARS-CoV-2 prenašala preko domačih živali, živine ali živil. Ocenjujemo, da je rokovanje in uživanje zadostno toplotno obdelanih živil varno. Podatkov o tveganju pri rokovanju/uživanju toplotno neobdelanih živil ni, glede na podatke o preživetju drugih koronavirusov na površinah med transportom pa sklepamo, da je tveganje majhno. Pri rokovanju z živili svetujemo splošne higienske ukrepe.

Koronavirusi za preživetje potrebujejo živega gostitelja (žival ali človeka). V hrani ne morejo uspevati.