EU-RL/NRL delavno srečanje skupine za »Klorirane alkane«

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) kot Nacionalni referenčni laboratorij Slovenije za dioksine in PCB-je v krmi in živilih (NRL) organizira delavnice skupine EU strokovnjakov, ki se posvečajo analitiki določanja kloriranih alkanov (polychlorinated alkans – PCA). Srečanje bo med 19. in 21. junijem 2017 v predavalnici NLZOH v Mariboru. K udeležbi na delavnici vabimo laboratorije, ki že določujejo ali pa razvijajo analitiko PCA-jev v okviru EU-RL/NRL. 

Skupina za PCA deluje v sklopu Referenčnega laboratorija EU-RL za dioksine in PCBje v krmi in prehrani h kateremu so v mrežo laboratorijev pridruženi še Nacionalni referenčni laboratoriji (NRL) držav EU. Ker obstojajo med EURL/NRL laboratoriji različni pristopi k analitskim metodam kvantitativnega določanja PCA je osnovni izziv delavnice poiskati skupne osnove, ki bi vodile k harmoniziranim analitskim metodam in k verodostojnim ter primerljivim rezultatom analiz.

Poliklorirani alkani (PCA)

Obstojne organske spojine (POPs) so na listi »Štokholmske konvencije« ker povzročajo škodljive posledice na zdravje, so obstojne spojine, se bioakumalirajo in so razširjene v okolju. Skupina spojin PCA, klorirani derivati n-alkanov; je na listi kandidatov za POPse.

Stopnja kloriranja PCA je navadno med 30 in 70 ut.%. PCA se delijo na skupine glede na dolžino ogljikove verige. Tako ločimo skupino kratko verižnih PCA (SCCP, C10-13 ), srednje verižnih PCA (MCCP, C14-17) in dolgo verižnih PCA (LCCP, C>17). V odvisnosti od dolžine verige in stopnje kloriranja so PCAji brezbarvne ali rumenkasto obarvane tekočine ali trdne snovi. Po prepovedi uporabe PCBjev so jih v industriji kot različni aditivi nadomestili PCAji. Uporabljajo se kot hidravlične tekočine, olja za prenos toplote, aditivi v barvah, papirju, tesnilnih masah, v plastiki... Globalna proizvodnja PCA je do sedaj presegla 13 milijonov ton, kar predstavlja 10 krat več kot je bilo kadarkoli proizvedenih vseh PCBjev. To je vzrok da se bioakumulativne PCAje najde povsod v okolju, živalih in človeku.

Da bi se emisije PCA in med njimi skupini SCCP in MCCP v zrak, vodo in zemljo zmanjšale je nujno da zmanjšamo njihovo proizvodnjo in uporabo. PCAji postajajo za PCBji naslednja generacija obstojnih spojin halogeniranih organskih onesnaževal (POPs).

slika2
GC–NCI-MS kromatogram: (A) SCCP raztopina 15 µg/mL in (B) ekstrakt kurjega jajca.

 

 

EU-RL/NRL delavno srečanje skupine za »Klorirane alkane«