Nova postaja za sledenje cvetnemu prahu v Lendavi

 

vzorčevalnik lendava Lendava grad

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Občina Lendava sta 29. 11. 2016 podpisala sporazum o poslovnem sodelovanju na področju merjenja obremenjenosti zraka s cvetnim prahom. Z rednimi meritvam smo začeli 12. januarja na postaji v Lendavi, v začetku sezone pojavljanja alergenega cvetnega prahu za leto 2017.

Merilna postaja je umeščena v mrežo treh že obstoječih merilnih postaj, ki pokrivajo Primorje, osrednjo Slovenijo in Mariborsko področje. Bo vir podatkov o gibanju obremenjenosti zraka z alergenim cvetnim prahom preko celega leta. Pomembna je tudi njena lokacija na robu Panonske nižine, znane po tem, da spada med z ambrozijo najbolj obremenjena področja Evrope.

Informacije o cvetnem prahu so namenjene splošni javnosti kot tudi zdravnikom v splošnih in specialističnih ambulantah, saj je znano, da se geografska porazdelitev alergenih rastlin in s tem tudi cvetnega prahu, odraža v preobčutljivostnem profilu pacientov. Informacije in samoopazovanje poteka bolezni omogočajo bolnikom v vsakdanje življenje smiselno vključiti preventivne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti alergenom našega okolja.