Sezona v 13. tednu 2020 (23. 3. 2020 do 29. 3. 2020)

Število obiskov zaradi gripi podobne bolezni (GPB) in akutnih okužb dihal (AOD) je bilo nizko. Slika GPB in AOD je popačena zaradi spremenjenega načina delovanja osnovnega zdravstva v času epidemije SARS-CoV-2.
V WHO evropski regiji gripa še kroži, vendar incidenca GPB pada že šesti zaporedni teden. Izbruh COVID-19 vpliva na delovanje in posledično na podatke iz primarnega zdravstva v vseh državah. Od vzorcev testiranih v primaru je bilo pozitivnih 14% (prejšnji teden 31%).

S tedenskim poročanjem zaključujemo in če ne bo posebnosti, bomo nadaljevali v oktobru 2020.

Za več informacij kliknite tukaj

Napoved od 31. marca do 7. aprila 2020

V nižinah poteka glavna sezona cvetnega prahu breze, gabra in jesena, obremenitve bodo visoke. V Primorju bo obremenitev z brezo nizka.

Za več informacij kliknite tukaj ali pišite na pelodinfo@nlzoh.si.

 

Uporabnike NLZOH storitev obveščamo o novih sprejemnih časih za preiskave na SARS-CoV-2 na lokacijah Celje, Maribor, Ljubljana, Koper, Kranj in Novo mesto.

Uporabnike NLZOH storitev obveščamo, da smo v NLZOH uvedli preiskavo verižne reakcije s polimerazo z reverzno transkribcijo za dokazovanje koronavirusa SARS-CoV-2 na petih lokacijah:

  • Maribor,
  • Ljubljana,
  • Koper,
  • Novo mesto in
  • Celje. 

V mestu Vuhan na Kitajskem so konec leta 2019 zaznali kroženje novega koronavirusa, ki so ga poimenovali SARS-CoV-2. Bolezen, ki jo ta virus povzroča so poimenovali COVID-19. Virus SARS-CoV-2 pri ljudeh povzroča obolenja dihal, ki se kažejo z vročino, kašljem in oteženim dihanjem. Pogosto se razvije pljučnica. Več informacij o poteku bolezni, virusu in različna navodila za ravnanje lahko dobite na spletni strani NIJZ.

 V NLZOH Oddelka za medicinsko mikrobiologijo v Mariboru in v Ljubljani izvajata testiranje vzorcev dihal bolnikov pri katerih obstaja sum na okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2.