Navodila za odvzem, transport in shranjevanje vzorcev