Interna oznaka: 12-OP270718-02
Predmet: NABAVA TEKOČINSKEGA KROMATOGRAFA S TANDEMSKIM MASNIM DETEKTORJEM (LC/MS/MS)    
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 11-NM250718-02
Predmet: Nabava in instalacija Titratorja za potenciometrične in Karl Fischer titracije    
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 10-NMV070618-02
Predmet: Nabava in inštalacija visokozmogljivih tekočinskih kromatografov (HPLC)    
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno