Interna oznaka: 13-OP290917-02
Predmet: Izvajanje storitev prevzema in odvoza odpadkov na lokacijah naročnika ter dobava embalaže za odlaganje odpadkov II
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 11-NMV040917-02
Predmet: Nabava živil I. kvalitete
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 12-OP250917-02
Predmet: Nabava varnih, prostornih in okoljsko manj obremenjujočih vozil
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno