Interna oznaka: 20-NMV151217-02
Predmet: Mikrobiološke varnostne komore  
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 21-OP201217-02
Predmet: JAVNO NAROČILO ZA UREDITEV IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA 
Vrsta postopka:Odprti postopek
Status: Objavljeno

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 1. točko 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16; v nadaljevanju: uredba) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o brezplačnem prenosu premičnin Inštitutu Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana in sicer: MASNI SPEKTROMETER THERMO DELTA PLUS, AVTOMATSKI VZORČEVALNIK COMBIPAL CTC ANALYTICS, ELEMENTNI ANALIZATOR CARLO EEBA EA 1110 CHN in SCINTILACIJSKI SPEKTROMETER WALAC-PE QUANTULUS 1220+software