Interna oznaka: 25-NMV061118-02
Predmet: NABAVA LABORATORIJSKIH HLADILNIKOV IN ZAMRZOVALNIH SKRINJ     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 16-NMV160719-02
Predmet: DOBAVA MIKROSKOPA      
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno