Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano na podlagi določil 21. člena Statuta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja Nacionalnega laboratorija
za zdravje, okolje in hrano

(m/ž), šifra delovnega mesta: B017337

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskih programih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
  • imeti mora specializacijo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije, higiene ali mikrobiologije oziroma drugo podiplomsko izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne
...
Interna oznaka: 03-NMV280218-02
Predmet: Organizacija prevozov in hotelskih namestitev  
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 05-NMV050318-02
Predmet: Prevoz pošiljk  
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno