Naziv DM: LABORATORIJSKI TEHNIK II
Lokacija zaposlitve: Maribor
Opis DM: LABORATORIJSKI TEHNIK II - MARIBOR.docx
Naziv DM: SANITARNI INŽENIR II
Lokacija zaposlitve: Murska Sobota
Opis DM: SANITARNI INŽENIR II-MURSKA SOBOTA.docx
Naziv DM: SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK I
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALTIK I-COZ-NOVO MESTO.docx
Naziv DM: ZDRAVSTVENI SODELAVEC I
Lokacija zaposlitve: Celje
Opis DM: ZDRAVSTVENI SODELAVEC I-PRIPRAVNIK-CKA-CELJE.docx
Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III-PRIPRAVNIK-NOVO MESTO.docx