Naziv DM: Laboratorijski tehnik III
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: LABORATORIJSKI TEHNIK III-CKA-NOVO MESTO.docx
Naziv DM: SANITARNI INŽENIR II
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: SANITARNI INŽENIR II-PRIPRAVNIK -COZ-NOVO MESTO.docx
Naziv DM: Analitik v laboratorijski medicini III
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III-CKA-NOVO MESTO.docx
Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK
Lokacija zaposlitve: Koper
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III-CMM-KOPER.docx
Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
Lokacija zaposlitve: Maribor
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III-COZ-MARIBOR-kemijski.docx