Naziv DM: OPERATIVNI INŽENIR VI
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: OPERATIVNI INŽENIR VI - SSS - NOVO MESTO.docx
Naziv DM: OPERATIVNI INŽENIR VII-1
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: OPERATIVNI INŽENIR VII-1 - SSS - NOVO MESTO.docx
Naziv DM: RAČUNALNIŠKI TEHNIK V
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: RAČUNALNIŠKI TEHNIK V - SSS - NOVO MESTO.docx
Naziv DM: INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)
Lokacija zaposlitve: MARIBOR
Opis DM: INŽENIR TEHNIČNIH STROK - SSS-MARIBOR.docx
Naziv DM: VODJA II
Lokacija zaposlitve: LJUBLJANA
Opis DM: VODJA II-UKL.docx