Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano na podlagi določil 21. člena Statuta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja Nacionalnega laboratorija
za zdravje, okolje in hrano

(m/ž), šifra delovnega mesta: B017337

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskih programih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
  • imeti mora specializacijo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije, higiene ali mikrobiologije oziroma drugo podiplomsko izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne
...
Naziv DM: OPERATIVNI INŽENIR VI
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: OPERATIVNI INŽENIR VI - SSS - NOVO MESTO.docx
Naziv DM: OPERATIVNI INŽENIR VII-1
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: OPERATIVNI INŽENIR VII-1 - SSS - NOVO MESTO.docx
Naziv DM: RAČUNALNIŠKI TEHNIK V
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: RAČUNALNIŠKI TEHNIK V - SSS - NOVO MESTO.docx
Naziv DM: INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)
Lokacija zaposlitve: MARIBOR
Opis DM: INŽENIR TEHNIČNIH STROK - SSS-MARIBOR.docx