Naziv DM: LABORATORIJSKI TEHNIK III
Lokacija zaposlitve: Ljubljana
Rok prijave: 10.02.2020
Opis DM: LABORATORIJSKI TEHNIK III - CMA-LJUBLJANA.docx

Naziv DM: LABORATORIJSKI TEHNIK III – PRIPRAVNIK
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Rok prijave: 13.02.2020
Opis DM: LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK - COZ-NOVO MESTO.docx

Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK
Lokacija zaposlitve: Nova Gorica
Rok prijave: 07.02.2020
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - CMM-NOVA GORICA.docx

Naziv DM: ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II
Lokacija zaposlitve: Ljubljana
Rok prijave: 03.02.2020
Opis DM: ANALITIK V REFERENČNEM-AKREDITIRANEM LABORATORIJU II - PRIPRAVNIK - UKL-LJUBLJANA.docx

Naziv DM: ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II
Lokacija zaposlitve: Ljubljana
Rok prijave: 25.12.2019
Opis DM: ANALITIK V REFERENČNEM-AKREDITIRANEM LABORATORIJU II - PRIPRAVNIK - UKL-LJUBLJANA.docx