Interna oznaka: 05-NMV220316-02
Predmet: PREVOZ POŠILJK II
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 03-NMV260116-02
Predmet: Ureditev prostora
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 04-OP120216-02
Predmet: NABAVA ZAŠČITNE IN VAROVALNE OPREME I
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 02-NMV250116-02
Predmet:POMIVANJE STEKLOVINE V LABORATORIJIH
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 28-OP081215-02
Predmet:KEMIKALIJE
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno