Interna oznaka: 08-OP290316-02
Predmet: GOJIŠČA
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 07-OP240316-02
Predmet: NABAVA ZAŠČITNE IN VAROVALNE OPREME III
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 05-NMV220316-02
Predmet: PREVOZ POŠILJK II
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 03-NMV260116-02
Predmet: Ureditev prostora
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 04-OP120216-02
Predmet: NABAVA ZAŠČITNE IN VAROVALNE OPREME I
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno