Interna oznaka: 13-NMV200716-02
Predmet: Nabava aparata za razlivanje gojišč in tiskalnika
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 12-NMV190716-02
Predmet: Nakup varnih, prostornih in okoljsko manj obremenjujočih vozil II
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 10-NMV300516-02
Predmet: PIS
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 11-NMV010616-02
Predmet: KIS
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 09-OP110516-02
Predmet: Nakup varnih, prostornih in okoljsko manj obremenjujočih vozil,
              z dodatnimi platišči in s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva
              in boljšim oprijemom na mokri podlagi

Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno