Interna oznaka: 26-OP111118-02
Predmet: Čiščenje poslovnih prostorov      
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 25-NM061118-02
Predmet: Nabava laboratorijskih hladilnikov in zamrzovalnih skrinj za obdobje 3 let      
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 24-NM151018-02
Predmet: Aparati za pripravo hranljivih podlog – gojišč in Avtoklavi      
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 14-NM040918-02
Predmet: Nabava, dostava in inštalacija ter vzdrževanje sistema za sekvenciranje     
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 17-NM120918-02
Predmet: Nabava hladilnikov in zamrzovalnih skrinj za obdobje 3 let      
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno