Interna oznaka: 08-OMP150519-02
Predmet: Dobava gojišč     
Vrsta postopka: Omejeni postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 11-NMV240519-02
Predmet: P&T/GC-MS     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 10-NMV220519-02
Predmet: Serološki analizator     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 09-NMV200519-02
Predmet: Dobava avtoklavov     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 25-NMV061118-02
Predmet: NABAVA LABORATORIJSKIH HLADILNIKOV IN ZAMRZOVALNIH SKRINJ     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno