Javno naročilo št. 21-OP201217-02

Interna oznaka: 21-OP201217-02
Oznaka na Portalu: JN010411/2017-B01
Predmet: JAVNO NAROČILO ZA UREDITEV IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA 
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Razpisna dokumentacija:21-OP201217-02
Dokument 1:21-OP201217-02 Razpisna dokumentacija z navodili - omogočeno kopiranje
Dokument 2:Tehnične zahteve - omogočeno kopiranje 
Dokument 3:Predvidene količine aparatov in druge programske opreme
Dokument 4:Seznam telefonskih številk
Dokument 5:Predračun - popravljen 06.02.2018  
Dokument 6: Tehnične zahteve - popravek poglavja 2.2
Dokument 7: Ovojnica