Interna oznaka:10-NMV290620-02
Predmet:DOBAVA ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno

Interna oznaka:07-OMP080620-02
Predmet: DOBAVA OKOLJU PRIJAZNIH ČISTIL, RAZKUŽIL IN SANITARNEGA MATERIALA     
Vrsta postopka: Omejen postopek
Status: Objavljeno

Interna oznaka:06-OP220520-02
Predmet: NABAVA IN VZDRŽEVANJE DELJENIH KLIMATSKIH NAPRAV     
Vrsta postopka: Odprti ostopek
Status: Objavljeno