Interna oznaka:33-NMV091020-02
Predmet:DOBAVA, INŠTALACIJA, IZOBRAŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PCR APARATOV   
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno

Interna oznaka:32-NMV061020-02
Predmet:SISTEM ZA PRIPRAVO IN AVTOMATSKO RAZLIVANJE HRANLJIVIH PODLOG - GOJIŠČ   
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno