V Kongresnem centru na Brdu je bila 21. novembra 2014 podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja ambasador znanosti in Puhovih priznanj, ki so najvišje državne nagrade za dosežke na področju znanosti. Naša sodelavka, prof.dr. Maja Rupnik, je prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v mikrobiologiji.
Test Alt
Namen delovanja NMWG skupine na Evropski agenciji za kemikalije, ECHA, Helsinki, je prispevati k smernicam za ocenjevanje tveganja nanodelcev v okviru kemijske zakonodaje REACH in CLP uredbe (razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij) in uredbe o biocidnih proizvodih BPR. Skupina deluje od januarja 2013 in je maja 2014 dobila mandat za nadaljnje delovanje. Dr. Mojca Kos Durjava iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je v skupini NMWG na ECHA-i predstavnica RS. V...
Test Alt
Akutno okužbo dihal z novim koronavirusom, ki so ga prvič našli v državah Bližnjega vzhoda l. 2012, imenujemo bližnjevzhodni respiratorni sindrom. Novi koronavirus se imenuje koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma ali po angleško Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).

22. marca obeležeujemo Svetovni dan voda. Letošnja tema je "Voda in energija".

Test Alt

22. marca 2014 je stopil v veljavo Zakon o zdravilih. Ta zakon ureja področje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, določa pogoje in ukrepe za zagotavljanje njihove ustrezne kakovosti, varnosti in učinkovitosti, pogoje in postopke za njihovo preskušanje,...