NLZOH je v sodelovanju z MF UM in AGES (Avstrija) od 2. do 4. septembra 2015 organiziral mednarodno delavnico z naslovom 'C. difficile: practical aspects of diagnostics, typing and comparative genomics'.
Agencija Republike Slovenije za okolje je Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v juniju 2015 izdala pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda v skladu z določbami Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda  (Ur. l. RS, št. 91/13).
S tem je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano postal prva in edina inštitucija v Sloveniji, ki je usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda...
V prostorih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano smo 28. Maja 2015 organizirali 1. mednarodno delavnico »Zdravila v okolju«.
Ob Dnevu zemlje, 22. 04. 2015, smo sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano aktivno sodelovali na posvetu »Odgovorno ravnanje z odpadnimi zdravili«.
Vabimo vas na srečanje OKOLJE, PODNEBJE IN ALERGIJE, ki bo v sredo, 8. aprila 2015 ob 16.00 uri v predavalnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota.