(KAKO SE UGOTAVLJA SKLADNOST IN VARNOST IGRAČE)

Sreda 14. marca 2018 (9:00 – 15:00)

Delavnica je namenjena proizvajalcem igrač majhnih podjetij in dejavnosti. Prikazani bodo postopki izdelave tehnične dokumentacije in njenih vsebin (kosovnica, ocena varnosti), pristopi ugotavljanja različnih možnih tveganj kot so kemična, mehanska in fizikalna, električna, vnetljivostna in morebitna druga ter predstavitev pomena vsebine Izjave o skladnosti.
Sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano smo se z ustnimi predstavitvami, posterji in članom znanastvenega odbora udeležili Kongresa o varnosti in kakovosti hrane z mednarodno udeležbo, ki ga je organiziral Nastavni zavod za javno zdravstveo Dr. Andrija Štampar v sodelovanju z Hrvaškim meroslovnim društvom, Univerzo v Zagrebu in Mrežo za nadzor varnosti in kakovosti živil za jugo-vzhodno Evropo, katere soustanovitelji in člani smo. Kongres je potekal od 21. do 24....
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organiziramo brezplačno izobraževanje za upravljavce sistemov za oskrbo s pitno vodo z naslovom Izdelava načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode. Delavnici bosta potekali 17. novembra 2017 v predavalnici na Zaloški 29, Ljubljana in 23. novembra 2017 v predavalnici Prvomajska 1, Maribor.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave, dimnikarsko službo, Mariborsko plinarno, Energetsko agencijo za Podravje – EnergaP in sodelujočimi Občinami organiziramo brezplačna predavanja in posvete v Občinah Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Duplek na temo kakovosti zunanjega zraka.
V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano smo pridobili certifikat Konfederacije evropskih združenj za celovit nadzor nad škodljivci CEPA (Confederation of European Pest Management Associations), s katerim dokazujemo, da izpolnjujemo zahteve CEN standarda EN 16636:2015. S tem smo tudi formalno potrdili, da spadamo med najboljše evropske izvajalce storitev celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev.