Interna oznaka: 29-OP181116-02
Predmet: Nabava vzorčevalnikov in merilnikov ter pripadajoče opreme
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 19-OP310816-02
Predmet: SISTEM ZA IDENTIFIKACIJO MIKROORGANIZMOV
              S POMOČJO MALDI-TOF TEHNOLOGIJE

Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 27-OP111116-02
Predmet: PLINSKI KROMATOGRAF Z MASNIM DETEKTORJEM, TROJNI KVADRUPOL
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno