Interna oznaka: 02-OP240217-02
Predmet: Izvajanje storitev prevzema in odvoza odpadkov na lokacijah naročnika ter dobava embalaže za odlaganje odpadkov
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Naziv DM: OPERATIVNI INŽENIR VI
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: OPERATIVNI INŽENIR VI - SSS - NOVO MESTO.docx
Naziv DM: OPERATIVNI INŽENIR VII-1
Lokacija zaposlitve: Novo mesto
Opis DM: OPERATIVNI INŽENIR VII-1 - SSS - NOVO MESTO.docx