Interna oznaka: 18-NMV200816-02
Predmet: UREDITEV ČISTEGA PROSTORA
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 25-OP201016-02
Predmet: Nabava steklovine in PVC materiala za laboratorij
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 17-OP150816-02
Predmet: Premoženjsko zavarovanje
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno